Standart Sapma Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına standart sapmasını öğrenmek istediğiniz sayı dizisini her satıra bir sayı gelecek şekilde ya da sayılar arasında boşluk bırakarak giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Standart Sapma Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Her satıra bir sayı gelecek şekilde ya da sayılar arasında boşluk bırakarak giriniz.
  1. Örn. 100 21,54 -50
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Standart sapma nedir?

Veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için bir serideki sayıların o serinin ortalaması etrafındaki dağılımlarını kullanan bir ölçüdür.

Standart sapma nasıl hesaplanır?

Öncelikle serideki verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Daha sonra her bir veri ile serinin aritmetik ortalaması arasındaki fark bulunur. Bulunan farkların her birinin karesi alınır ve elde edilen sayılar toplanır. Bu toplam, veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve bölümün karekökü bulunur. Populasyonun standart sapmasını bulmak istenildiği zaman son adımda veri sayısının 1 eksiği yerine veri sayısına bölme işlemi uygulanır.

Varyans nedir?

Bir serideki değerlerin ortalamaya göre değişimini gösteren bir ölçüdür.

Varyans nasıl hesaplanır?

Bir seri içindeki tüm sayıların o serinin ortalaması ile farklarının karelerinin ortalaması bulunarak hesaplanır.

Bu hesaplama aracı hangi amaçlar için kullanılabilir?

Belli bir seri sayı için standart sapma değerini bilmek ve bu kavramı anlamak demek bir ortalama etrafında bu serinin ne kadar yayılım gösterdiğini anlamaktır. Standart sapmanın büyük olması veri noktalarının ortalamadan daha uzak yayıldıklarını; küçük olması ise ortalama etrafında daha çok yakın gruplaştıklarını gösterir.

Girdiğim sayı dizisiyle ilgili başka hangi bilgileri öğrenebilirim?

Serinin en büyük ve en küçük elemanı, serinin aritmetik ortalamasını, varyansını, standart sapmasını ve populasyonun standart sapması ile varyansını hesaplayabilirsiniz.