Standart Sapma Hesaplama

Aşağıdaki standart sapma hesaplama aracına standart sapmasını hesaplamak istediğiniz sayı dizisini her satıra bir sayı gelecek şekilde ya da sayılar arasında boşluk bırakarak giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında standart sapma hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın yorumlarını bulabilirsiniz.
Standart Sapma Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Her satıra bir sayı gelecek şekilde ya da sayılar arasında boşluk bırakarak giriniz.
  1. Örn. 100 21,54 -50
Sitene Ekle

Standart sapma nedir?

Standart sapma, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için bir serideki sayıların o serinin ortalaması etrafındaki dağılımlarını kullanan bir ölçüdür.

Standart sapma nasıl hesaplanır?

Öncelikle serideki verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Daha sonra her bir veri ile serinin aritmetik ortalaması arasındaki fark bulunur. Bulunan farkların her birinin karesi alınır ve elde edilen sayılar toplanır. Bu toplam, veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve bölümün karekökü bulunur. Populasyonun standart sapmasını bulmak istenildiği zaman son adımda veri sayısının 1 eksiği yerine veri sayısına bölme işlemi uygulanır.

Varyans nedir?

Varyans bir serideki değerlerin ortalamaya göre değişimini gösteren bir ölçüdür.

Varyans nasıl hesaplanır?

Varyans bir seri içindeki tüm sayıların o serinin ortalaması ile farklarının karelerinin ortalamasıdır.

Standart sapma hesaplama aracı hangi amaçlar için kullanılabilir?

Belli bir seri sayı için standart sapma değerini bilmek ve bu kavramı anlamak demek bir ortalama etrafında bu serinin ne kadar yayılım gösterdiğini anlamaktır. Standart sapmanın büyük olması veri noktalarının ortalamadan daha uzak yayıldıklarını; küçük bir standart sapma ise ortalama etrafında daha çok yakın gruplaştıklarını gösterir.

Girdiğim sayı dizisiyle ilgili başka hangi bilgileri öğrenebilirim?

Hesaplama.NET Standart Sapma Hesaplama aracı ile gireceğiniz serinin en büyük ve en küçük elemanı, serinin ortalamasını, varyansını, standart sapmasını ve populasyonun standart sapması ile varyansını öğrenebilirsiniz.

İlgili Hesaplamalar